TEST THỬ NHANH NITƠ TỔNG (WIT-TN-I-KIT) TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI 0-100 PPM

Ion test TN-I là TES THỬ NHANH NI TƠ TỔNG trong nước thải và nước sông. Bộ test được đóng gói nhỏ gọn, thao tác đơn giản để kiểm tra Ni tơ trong khoảng đo 0-100 ppm

Danh mục:

Mô tả

TEST THỬ NHANH NITƠ TỔNG (WIT-TN-i-KIT) TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI THANG ĐO (0-100 PPM) KRK-NHẬT BẢN

Code: WIT-TN-i-KIT
Hãng: KASAHARA-Nhật Bản (KRK)
Ion test WIT-TN-i-KIT là TES THỬ NHANH NI TƠ TỔNG trong nước thải và nước sông. Bộ test được đóng gói nhỏ gọn, thao tác đơn giản để kiểm tra Ni tơ trong khoảng đo 0-100 ppm.

Đặc điểm nổi bật test thử nhanh WIT-TN-i-KIT:

  • Đóng gói nhỏ gọn dễ mang đi hiện trường.
  • Dễ sử dụng không cần dụng cụ hoặc thiết bị hỗ trợ.
  • Thuốc thử dạng bột dễ bảo quản và thời gian sử dụng dài (2 năm)

Thông số test thử nhanh Ni tơ WIT-TN-i-KIT KRK:

Thang đo 0/5/10/20/40/60/100
Thời gian đọc kết quả 20 phút
Qui cách 50 test/hộp
Kích thước hộp 16.5×10.5×2.5cm
Phương pháp đo:
Áp dụng Quản lý nước thải và kiểm tra nước sông

Quy trình kiểm tra của Ion Test KRK: