Đã vận hành và chuyển giao thành công nước thải ngành mía đường.

Chất lượng nước đầu ra đạt cột A, QCVN40:2011/BTNMT.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *